O nás

Jsme školou s mnohaletými zkušenostmi, stále se snažíme práci vodicích psů zdokonalovat a vnášet do výcviku prvky, které lidem pohyb na veřejnosti v doprovodu vodicího psa usnadňují.

PŘEDSTAVENÍ

ŠKOLA PRO VÝCVIK VODICÍCH PSŮ, s.r.o. se zaměřuje na odbornou přípravu vodicích psů dle standardů International Guide Dog Federation, které jsou platné po celém světě. Díky tomu mohou vodicí psi z naší školy cestovat a využívat všech výhod i v zahraničí.

Posláním spolku VODICÍ PES, z. s. je podpora klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho využívání připravují. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Aktivity Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. a VODICÍ PES, z.s. na sebe vzájemně navazují, jsou součástí uceleného spektra služeb poskytovaných lidem s těžkým postižením zraku.

KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI

Milan Dvořák, zakladatel a jednatel Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. se výchovou a odbornou přípravou psů zabývá již od roku 1994. Se svým týmem se účastní odborných konferencí, seminářů a prezentací se zaměřením na kompenzační pomůcky pro nevidomé a potřeby pro vodicí psy. Díky spolupráci se zahraničím ŠpVVP, s.r.o získává stále nové poznatky ke zdokonalování práce vodicích psů.

V roce 2006 bylo škole uděleno prestižní členství v International Guide Dog Fedration se sídlem ve Velké Británii. Kvalita práce dle standardů IGDF je opakovaně kontrolována mezinárodními inspektory.

Spolek VODICÍ PES, z.s. je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovníci spolku jsou školenými sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, každoročně prohlubují své znalosti prostřednictvím dalších akreditovaných kurzů a seminářů.

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód