Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodicí pes

Při setkání s nevidomým člověkem, kterého vede vodicí pes, je ohleduplné dodržovat vhodné chování. Zde je zdůrazněno to nejdůležitější:

  1. Vodicího psa nevyrušujme při jeho práci. Nedožadujme se jeho pozornosti mlaskáním, voláním, hvízdáním či jinak. Velmi mu tím ztěžujeme jeho soustředěnou práci.
  2. Bez vědomí majitele na vodicího psa nesahejme, nehlaďme jej, byť v dobrém úmyslu. Je slušností nejdříve oslovit člověka a zeptat se jej na souhlas.
  3. Vodicího psa k sobě nevolejme. Nutkání ke komunikaci zaměřme na jeho majitele.
  4. Psovi bez vědomí majitele nenabízejme jídlo či pamlsky. Kondice a zdravotní stav jsou základem pro jeho práci a dlouhý život.
  5. Chceme-li pomoci nevidomému člověku, kterého vede vodicí pes, vždy člověka nejdříve oslovme a zeptejme se, zda naši pomoc potřebuje. Neurážejme se, když ji odmítne, je třeba plně soustředěn na svou cestu.
  6. Pomáháme-li nevidomému, nemanipulujme se psem, komunikujme s člověkem a slovně doprovázejme, co děláme.
  7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nedovolme mu vodicího psa při práci obtěžovat, očichávat či jinak vyrušovat.
  8. Míjíme-li nevidomého člověka s vodicím psem, mějme svého psa vždy na vodítku.
  9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, dejme přednost člověku s vodicím psem.
  10. V dopravním prostředku umožněme umístění vodicího psa a uvolněme vhodné místo.

Respektujme, že nevidomý člověk s vodicím psem je oprávněn vstupovat do všech veřejných prostor, úřadů, škol, obchodů, zdravotnických ambulancí, kulturních a sportovních zařízení (kromě bazénů a saun) a dle Zákona 223/2013 Sb. § 23, odst. 4 též do restaurací.

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód