Prezentace a osvěta veřejnosti

Významnou součástí našich aktivit je i zaměření na prezentaci světa nevidomých a vodicích psů nejen pro odborníky, kteří přicházejí s nevidomými lidmi do styku pracovně, ale také pro školní zařízení, organizace, firmy a vidící veřejnost.

Nabízíme:

  • Interaktivní beseda „Vodicí pes ve službě člověku“. Účastníci se dozví jak probíhá příprava a služba vodicích psů, a také zásady kontaktu a vhodně nabídnuté pomoci nevidomému člověku. Besedy vede s pracovníkem spolku také nevidomý klient s vodicím psem, který zprostředkovává svou autentickou zkušenost. Délka i termín záleží na domluvě s konkrétní skupinou.
  • POMÁHEJME SPRÁVNĚ: na projektu spolupracujeme  se Školou pro výcvik vodicích psů, s.r.o., se Statutárním městem Brnem, Magistrátem města Brna (odbor zdraví) a dalšími partnery (Tyfloservis, o.p.s., Středisko Teiresiás při MU). Cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou nevidomých a slabozrakých osob prostřednictvím situačních video-spotů a textového průvodce s obrázky. Ty obsahují ukázky jak správně nabídnout a provést pomoc osobám se zrakovým postižením s bílou holí nebo vodicím psem v různých situacích. Veřejnost se kromě toho dozví jak člověk se zrakovým postižením vidí, jaké prvky a pomůcky používá při pohybu v exteriéru a interiéru, čeho se vyvarovat apod. Video-spoty mají 11 základních situací s případnými dalšími variantami se špatnými a správnými verzemi, které jsou zaměřené na pomoc nevidomému s bílou holí nebo s vodicím psem v exteriéru. Kromě jednotlivých situací je vytvořen spot „Poruchy vidění“. Video-spoty můžete také zhlédnout na webových stránkách www.brno-prorodiny.cz a také jsou na sociálních sítích města Brna. Dále jsou pro zájemce k dispozici na výukovém DVD, které si mohou vyzvednout u koordinátora na MMB odboru zdraví.

           

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód