Vaše pomoc

Finančním darem zaslaným na účet 1833008001/5500 podpoříte naši práci ve prospěch nevidomých lidí s vodicími psy.

Darem ve prospěch veřejné sbírky 1833008028/5500 podpoříte konkrétní projekty, viz popis níže.

Spolek VODICÍ PES, z.s. aktivně podporuje několik projektů. Je činný ve veřejné sbírce s výtěžkem ve prospěch uživatelů služebpro částečný doplatek pořízení vodicích psů, a na výdaje související s péčí a službu vodicích psů. Získané prostředky pomáhají v projektech Patronát štěněte a provoz Pensionu pro staré vodicí psy, kteří nemohou být ze závažných důvodů u svých nevidomých lidí.

Významnou je i přímá pomoc a spolupráce se ziskovým sektorem. Jednotlivci či organizace darují na základě darovacích smluv část svých volných finančních prostředků ve prospěch poskytované sociální služby. Díky všem těmto dárcům je možné v projektech pokračovat a naplňovat tak motto z knihy A. Exupéryho Malý princ:

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód