Kontakt

Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

kancelář

Kamenomlýnská 2
603 00 Brno

sídlo

Rajhradská 396
667 01 Vojkovice

telefon

  • +420 604 603 126 – pouze v pracovní dny 08.00-16.30hod.
  • +420 605 819 998 – pouze v pracovní dny 08.00-16.30hod.

e-mail

IČ / DIČ

018 61 107 / CZ01861107

bankovní spojení

Číslo účtu: 277733741/0300

VODICÍ PES, z.s.

kancelář

Kamenomlýnská 2
603 00 Brno

doprava MHD

  • Tramvaj: 1 – zastávka Pisárky
  • Autobusy: 44, 52, 68, 84 – zastávka Pisárky
  • Trolejbusy: 25, 26, 37 – zastávka Pisárky

telefon

  • +420 734 224 658 – pouze v pracovní dny 08.00-16.30hod.

e-mail

 

26673568

bankovní spojení

Běžný účet: 1833008001/5500 – dary jsou využívány na jednotlivé projekty spolku VODICÍ PES, z.s.

Účet veřejné sbírky: 1833008028/5500 – dary jsou využívány ve prospěch uživatelů služeb na pořízení vodicích psů (10% doplatek nad finanční příspěvek státní správy) a výdaje související s péčí a službou vodicích psů, na aktivity pro uživatele služeb, na projekt Patronát štěněte a Pension pro staré vodicí psy a na prezentace služby vodicích psů na veřejnosti.

Na poskytnutí daru vystavujeme Potvrzení o přijetí daru na sociální účel, které lze uplatnit jako odčitatelnou položku daně z příjmu ve smyslu zákona 586/1992 Sb. §15, resp. §20.